Tin mới nhận - Điểm thi môn TĐĐC + TĐCT + TTTĐ - Điểm thi môn TĐĐC + TĐCT + TTTĐ (học kỳ phụ lớp chung+ thi lại) - THÔNG BÁO (Lịch thực tập trắc địa từ ngày 09/6-21/6/2014) - THÔNG BÁO - Điểm thi môn TDCT - lỊCH THI HỌC LẠI LỚP CHUNG TĐĐC, TĐCT (Lớp Cô Ngọc, Cô Linh, Thầy Mạnh, Cô Thảo) - THÔNG BÁO VV/: THỰC TẬP LẠI TRẮC ĐỊA - Lịch và Phòng học lại lớp chung (Liên thông, bằng 2, tại chức) - Điểm thi môn TĐĐC + TĐCT - THÔNG BÁO


Clip huong dan do goc bang

Clip huong dan do goc bang


  Bản in

Quay về Đào tạo

Các bài mới:

Các tin chính

Điểm thi môn TĐĐC + TĐCT + TTTĐ
Cập nhật 25/6/2014

Điểm thi môn TĐĐC + TĐCT + TTTĐ (học kỳ phụ lớp chung+ thi lại)
Cập nhật 9/6/2014

THÔNG BÁO (Lịch thực tập trắc địa từ ngày 09/6-21/6/2014)
Cập nhật 6/6/2014

THÔNG BÁO
Cập nhật 2/6/2014

Điểm thi môn TDCT
Cập nhật 28/5/2014

lỊCH THI HỌC LẠI LỚP CHUNG TĐĐC, TĐCT (Lớp Cô Ngọc, Cô Linh, Thầy Mạnh, Cô Thảo)
Cập nhật 23/5/2014

Lịch và Phòng học lại lớp chung (Liên thông, bằng 2, tại chức)
Cập nhật 14/5/2014

Điểm thi môn TĐĐC + TĐCT
Cập nhật 12/5/2014

THÔNG BÁO
Cập nhật 7/5/2014

Điểm thi môn TDCT
Cập nhật 7/5/2014

Gửi trao đổi

eCMS - "Engineering Content Management System" Version 3.1