Tin mới nhận - THỰC TẬP TRẮC ĐỊA - Điểm thi lại tháng 12_2015 - Điểm thi học lại lớp riêng tháng 9 và tháng 10 - Kết quả thi học kỳ môn Trắc địa công trình lớp Cầu đường bộ K49- VLVH - Điểm thi lại tháng 8/2015 - Đề cương, mẫu sổ đo, mẫu báo cáo, yêu cầu bản vẽ thực tập trắc địa - THÔNG BÁO LỊCH THỰC TẬP (Từ ngày 24/08-05/09/15) - Điểm thi học lại lớp chung tại chức (TDDC + TDCT) - Điểm học kỳ hè - THÔNG BÁO LỊCH THỰC TẬP (Học kỳ hè từ 20/07-03/08/15)


Clip huong dan do goc bang

Clip huong dan do goc bang


  Bản in

Quay về Đào tạo

Các bài mới:

Các tin chính

THỰC TẬP TRẮC ĐỊA
Cập nhật 8/1/2016

Điểm thi lại tháng 12_2015
Cập nhật 28/12/2015

Điểm thi học lại lớp riêng tháng 9 và tháng 10
Cập nhật 26/10/2015

Kết quả thi học kỳ môn Trắc địa công trình lớp Cầu đường bộ K49- VLVH
Cập nhật 22/10/2015

Điểm thi lại tháng 8/2015
Cập nhật 3/9/2015

Đề cương, mẫu sổ đo, mẫu báo cáo, yêu cầu bản vẽ thực tập trắc địa
Cập nhật 25/8/2015

THÔNG BÁO LỊCH THỰC TẬP (Từ ngày 24/08-05/09/15)
Cập nhật 7/8/2015

Điểm thi học lại lớp chung tại chức (TDDC + TDCT)
Cập nhật 6/8/2015

Điểm học kỳ hè
Cập nhật 24/7/2015

THÔNG BÁO LỊCH THỰC TẬP (Học kỳ hè từ 20/07-03/08/15)
Cập nhật 18/7/2015

Gửi trao đổi

eCMS - "Engineering Content Management System" Version 3.1