Tin mới nhận - THÔNG BÁO CHUYỂN PHÒNG BỘ MÔN - THÔNG BÁO LỊCH THỰC TẬP TD (Từ 03/11-15/11/14) CÁC LỚP CT2+CT10 K53 - Đề cương ôn thi môn Trắc địa - Thông báo Lịch học lại LC+LR tuần từ 20-26/10/2014 - THÔNG BÁO LỊCH THỰC TẬP TD (Từ 20/10-01/11/14) CÁC LỚP CT7+CT8 K53 - Điểm thi Lớp riêng HKP + Các lớp hệ VHVL - THÔNG BÁO LỊCH THỰC TẬP (tuần từ 29/09-11/10/14) - Điểm thi cao học - Điểm thi học lại lớp riêng + lớp chung các lớp CQ+B2+LT+TC - Điểm thi lại các lớp LT +B2+TC (Đợt 19-21/8/2014)


Clip huong dan do goc bang

Clip huong dan do goc bang


  Bản in

Quay về Đào tạo

Các bài mới:

Các tin chính

THÔNG BÁO CHUYỂN PHÒNG BỘ MÔN
Cập nhật 29/10/2014

THÔNG BÁO LỊCH THỰC TẬP TD (Từ 03/11-15/11/14) CÁC LỚP CT2+CT10 K53
Cập nhật 29/10/2014

Đề cương ôn thi môn Trắc địa
Cập nhật 21/10/2014

Thông báo Lịch học lại LC+LR tuần từ 20-26/10/2014
Cập nhật 18/10/2014

THÔNG BÁO LỊCH THỰC TẬP TD (Từ 20/10-01/11/14) CÁC LỚP CT7+CT8 K53
Cập nhật 17/10/2014

Điểm thi Lớp riêng HKP + Các lớp hệ VHVL
Cập nhật 6/10/2014

THÔNG BÁO LỊCH THỰC TẬP (tuần từ 29/09-11/10/14)
Cập nhật 27/9/2014

Điểm thi cao học
Cập nhật 20/9/2014

Điểm thi học lại lớp riêng + lớp chung các lớp CQ+B2+LT+TC
Cập nhật 20/9/2014

Điểm thi lại các lớp LT +B2+TC (Đợt 19-21/8/2014)
Cập nhật 20/9/2014

Gửi trao đổi

eCMS - "Engineering Content Management System" Version 3.1