Tin mới nhận - Điểm thi TĐĐC, TĐCT và TTTĐ - Link download Quy trình khảo sát đường sắt - THÔNG BÁO (Lịch thi lại 08/03/14: ca 2 buổi sáng) - THÔNG BÁO (Lịch thi lại TC+LT+B2) từ 03/03-08/03/14 - THÔNG BÁO (Lịch thực tập từ 03/03-15/03/14) - Thông báo: Lịch học lại lớp chung cho sinh viên khóa cuối - Điểm thi môn trắc địa đại cương + trắc địa công trình (Tháng 1/2014) - Điểm thi tháng 12/2013: Trắc địa đại cương, trắc địa công trình. - Các chuyên đề thảo luận trắc địa công trình - Điểm thi tháng 11.0213


Clip huong dan do goc bang

Clip huong dan do goc bang


  Bản in

Quay về Đào tạo

Các bài mới:

Các tin chính

Điểm thi TĐĐC, TĐCT và TTTĐ
Cập nhật 26/3/2014

Link download Quy trình khảo sát đường sắt
Cập nhật 17/3/2014

THÔNG BÁO (Lịch thi lại 08/03/14: ca 2 buổi sáng)
Cập nhật 28/2/2014

THÔNG BÁO (Lịch thi lại TC+LT+B2) từ 03/03-08/03/14
Cập nhật 28/2/2014

THÔNG BÁO (Lịch thực tập từ 03/03-15/03/14)
Cập nhật 28/2/2014

Thông báo: Lịch học lại lớp chung cho sinh viên khóa cuối
Cập nhật 11/2/2014

Điểm thi môn trắc địa đại cương + trắc địa công trình (Tháng 1/2014)
Cập nhật 23/1/2014

Điểm thi tháng 12/2013: Trắc địa đại cương, trắc địa công trình.
Cập nhật 25/12/2013

Các chuyên đề thảo luận trắc địa công trình
Cập nhật 9/12/2013

Điểm thi tháng 11.0213
Cập nhật 30/11/2013

Gửi trao đổi

eCMS - "Engineering Content Management System" Version 3.1